Kerst eend

Koop een eend van ongeveer 1.5 a 2 kg, twee grote flessen Schotse whisky, spekreepjes en een fles olijfolie. De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.

De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.

De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven De eens op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken. Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.

Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met hwisky. De glaven opdrinken en de schelven van het eerste glay oprapen. Nog een halve glav insjenken en opdlinke. Na een halve uur de oven opedoen om de eend te sjekkn. Blandwondesjalf in de badkamel ganaale en op de bovenkant van de linke rand doen.

Nog twee glaven whisky insjenke. De ove opedoen nat et eerste glav leef isen de sjotel vatpakke. De blandwondesalf op de binnekant van regte handdoen. Deend oprape, Deend nog is oprape en met de handdoek de bwandwondesalf van deend veege. De hande ontvette met visky en de dube zalv veer oprape. Ut kapotte glazz opvege en deend terug in de hove doen.

Deheend oprape en dove eers opedoen. De tweede fjes biski opedoen en ovejeindzette. Opstjaan van de floer et vet spek ondre kast vege. Nogis opstjaan van de floer en tochma blijve zit te. De vjes op de gjond zette. Uitde vjes djinke wande galve sijn ob kabot Denove afsjette, de oge sljuite en omvalle.

Vijne kes!

Leave a Reply